De rekentoets moet blijven en moet bindend zijn

Staatssecretaris Dekker en de minister van OCW willen leerlingen op het vo en mbo verplichten de rekentoets met een voldoende af te sluiten als voorwaarde voor het behalen van een diploma. Daarbij zal het niveau van de rekentoets geleidelijk stijgen tot het uiteindelijke noodzakelijke niveau dat in 2020 moet worden bereikt.

De rekentoets moet blijven bestaan en het resultaat moet bindend zijn voor het studieadvies.