Hoe kan de overheid innovatief ondernemerschap stimuleren?

Ondernemerschap is een van de de grootste drijvers van innovatie en economische groei. Ondernemers zetten kennis om in nieuwe producten en diensten. Wanneer zij succesvol zijn, worden ze dan ook goed beloond, maar ondernemen betekent ook risico nemen. Het vereist veel eigen tijd en geld, zonder dat hier iets (op korte termijn) tegenover staat. Beginnen met ondernemen is daarom niet voor iedereen die het zou willen mogelijk. Hierdoor kiezen veel mensen met goede ideeën er uiteindelijk niet voor om hun idee om te zetten naar een onderneming.

Hoe kunnen we ondernemerschap stimuleren? Welke beleidsmaatregelen kunnen succesvol en innovatief ondernemerschap aanmoedigen?