Raadgevend referendum afschaffen

In het gelekte coalitieakkoord van Rutte III staat dat het raadgevend referendum, zoals afgelopen jaar is ingezet voor het EU verdrag met Oekraïne.

Het raadgevend referendum is een instrument waarbij burgers een aangenomen wet of verdrag kunnen aandragen voor heroverweging, mits er 300.000 handtekeningen worden opgehaald. Wanneer er meer dan 30% opkomst is tijdens de stemming en de meerderheid tegen heeft gestemd, moet de overheid de al aangenomen wet of het verdrag opnieuw gaan overwegen.

De stelling is: Het raadgevend referendum moet worden afgeschaft