reactie

Men wil het afschaffen omdat het "niet het gewenste resultaat" heeft opgeleverd. De vraag is dan ook eigenlijk: "Is de stelling goed geformuleerd, net als de toelichting?" Daarnaast is een raadgevend referendum nou net om te peilen hoe de bevolking erover denkt en tja.... dat kan wel eens anders zijn dan wat het kabinet wil. Men moet dus niet het referendum afschaffen, want dat functioneert op zich prima. Maar het kabinet moet zich afvragen hoe ze omgaat met het feit dat het merendeel van de bevolking het niet eens is met gevoerd beleid. Per slot van rekening zijn het VOLKSvertegenwoordigers..... althans zo zou het moeten zijn.