Referendum onpraktisch en onrealistisch bij internationale verdragen

Zoals we zagen bij het Oekraïne referendum, valt er soms bijzonder weinig meer te wijzigen of te bespreken nadat een internationaal verdrag is aangenomen. Vaak zijn er vele landen bij betrokken, die allemaal getekend hebben. Terugtrekken is dan geen realistische optie meer.

Een raadgevend referendum schept onrealistische verwachtingen bij internationale verdragen.