Uitbreiding Schiphol

Om de positie als belangrijk economisch knooppunt vast te kunnen houden, wil Schiphol uitbreiden. De luchthaven zit bijna aan het maximum aantal vliegtuigen dat per jaar op Schiphol mag landen of vertrekken. Volgend jaar moet minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een besluit nemen over of en op welke manier Schiphol kan uitbreiden.

Lange tijd had Schiphol voldoende ruimte om het aantal vluchten uit te breiden. De luchthaven maakte in 2008 met omwonenden de afspraak dat Schiphol tot 2020 kon uitbreiden naar maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar. Die vliegbewegingen zijn het aantal landende of opstijgende toestellen.

Na het maken van die afspraak waren er voor Schiphol nog voldoende mogelijkheden om te groeien. Op dat moment lag het aantal vliegbewegingen iets onder de 430.000.

Maar in de tien jaar die volgden, is het maximum bijna bereikt. Vorig jaar waren er 496.747 vliegbewegingen op Schiphol.

Bron: Nu.nl

Dus: wat moet er worden besloten, vindt u dat Schiphol mag uitbreiden?