reactie

Ik ben tegen uitbreiding van Schiphol, sterker nog van mij mag Schiphol groeien.

  • Heel veel mensen ondervinden (ernstige) geluidsoverlast. Dit heeft allerlei gezondheidsklachten tot gevolg zoals slecht slapen, concentratieproblemen, hoofdpijn, stress.
  • De nachtrust is veel te kort en wordt regelmatig aan de laars gelapt. Houdt het stil in de lucht van 22.00 tot 8.00 en dan ook echt stil.
  • Het openen van Lelystad is een doekje voor het bloeden. Niet alleen gaan nog veel meer gebieden overlast ondervinden, sommige gebieden (zoals Noord-Holland) gaan waarschijnlijk overlast ondervinden van twee vliegvelden, maar daarnaast zal Schiphol binnen de kortste keren de ontstane ruimte weer inpikken. Dus dan is niemand erbij gebaat en is het alleen maar erger geworden.
  • In de stikstofdiscussie worden nu de boeren gepakt en het wegverkeer. Waar blijven de maatregelen tegen het vliegen.
  • Stop nu toch eens met het subsidiëren van vliegen: laat een reële prijs voor kerosine betalen inclusief belastingheffing!
  • En zorg er voor dat de treinverbindingen met andere Europese hoofdsteden, zeker in een cirkel van 500 km. rond Nederland, prijstechnisch fatsoenlijk kunnen concurreren met vliegen.
  • Een gezonde economie is belangrijk, maar een gezonde bevolking ook.
  • Een gezonde economie is bovendien gebaat bij gezonde medewerkers, geen productiviteitsverlies door verstoring vanuit de lucht en een aantrekkelijke toeristische sector. Nu verjaagt de vliegtuigherrie mensen uit hotels, B&B's, uit de bossen en duinen (stiltegebieden) en andere natuurgebieden, zoals de Eilandspolder.