Laat studenten het internet gebruiken bij tentamens

Het onderwijs (en specifiek tentamens) zouden moeten reflecteren hoe kennis wordt toegepast in het dagelijks leven. Het internet heeft dit volledig veranderd. Praktisch alle kennis is te allen tijde beschikbaar.

Waar voorheen retentie (het opslaan van informatie) belangrijk was, spelen er nu andere vaardigheden een belangrijkere rol, zoals:

  • kritisch denken,
  • begrijpend lezen,
  • grote hoeveelheden informatie analyseren,
  • omgaan met tegenstrijdige informatie,
  • het gebruiken van zoekmachines,
  • en het verifiëren van bronnen.

Ik stel voor dat de overheid het gebruik van internet tijdens tentamens gaat stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door leerlingen tijdens CITO examens toegang tot internet te geven. Om samenwerken te voorkomen kunnen leraren steekproefsgewijs meekijken met de schermen via diverse software oplossingen.