Past bij vaardigheden die mensen nu nodig hebben

In de echte wereld heb je altijd toegang tot internet. Door tentamens meer hier op te laten lijken, leren leerlingen meer relevante zaken tijdens dergelijke tentamens. Denk hierbij aan vaardigheden zoals goed omgaan met zoekmachines, grote hoeveelheden informatie snel doorspitten en kritisch bronnen evalueren.