Hoe kan de overheid de uitstoot van broeikasgassen verminderen?

Klimaatverandering is nu al waarneembaar en zal volgens wetenschappers alleen maar erger worden. De consequenties zijn zorgwekkend en duidelijk meer dan een wat warmer termparatuurtje. Volgens het IPCC (dé wetenschappelijke autoriteit op dit gebeid) kunnen we verwachten:

  • Meer en grotere weerextremen (hittegolven, orkanen)
  • Grote droogte
  • Hogere zeespiegel
  • Smeltende poolkappen

Dit alles heeft rampzalige ecologische, sociale en economische gevolgen. Vele diersoorten zullen door de verzuring van de oceanen en de veranderingen van omgevingen uitsterven, mensen zullen door droogte meer om water en eten moeten vechten (vooral rond de evenaar) en overal ter wereld zal de economie zwaar lijden onder klimaatverandering.

Op 24 juni 2015 besloot de rechter dat Nederland de CO2 uitstoot moet verminderen met 25% (vergeleken met 1990) voor 2020. Dat is een stuk meer dan de 17% die nu is ingepland.

Welke beleidsmiddelen kunnen we inzetten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen?