Hoe kan de overheid het gebruik van elektrische auto's stimuleren?

Om klimaatverandering tegen te gaan, de luchtkwaliteit te verbeteren en onafhankelijk te zijn van (buitenlandse) fossiele brandstoffen, is het belangrijk om ons vervoer te verduurzamen. Door technologische ontwikkelingen op het gebied van elektriciteitsopslag en -aandrijving, zijn elektrische auto's nu serieuze alternatieven voor benzine- en dieselauto's.

De verkoopcijfers van elektrische auto's zijn echter nog laag en veel mensen zijn nog niet bereid om een duurdere auto te kopen die minder ver rijdt.

Hoe kan de overheid de verkoop en vervolgens het gebruik van elektrische auto's stimuleren?