Hoe voorkomen we radicalisering?

Radicalisering is een proces waarbij iemand geraakt wordt door radicaal gedachtegoed, afdrijft van democratie en toegroeit naar extremisme. Geradicaliseerde individuen hebben de neiging zich af te zonderen van de maatschappij en kunnen een intense haat te kweken tegen anderen. Dit kan zich soms uitten in geweld, zoals bij terrorisme het geval is.

Radicalisering bestaat uit vele fasen en is een lang, complex proces. Het resultaat van radicaliseren kan verschillende vormen aannemen, waaronder bijvoorbeeld Syriëgangers / jihadisten. Volgens het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), zijn er nu ongeveer 130 Nederlandse jihadisten in het 'kalifaat', waarvan een deel weer terug zal keren. Maar radicalisering hoeft niet alleen over Moslims te gaan: het kan ook de andere kant op gaan, zoals mensen die hakenkruizen plaatsen op asielzoekerscentra.

Om terrorisme tegen te gaan en integratie zo succesvol mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk om radicalisering in een vroeg stadium tegen te gaan. Daar zou de overheid een rol in moeten spelen.

Om te begrijpen hoe we radicalisering tegen kunnen gaan, moeten we begrijpen hoe het proces van radicalisering werkt. Ik heb daarom een lijstje opgesteld van enkele mogelijke oorzaken. Daarna geef ik nog wat inlees materiaal over dit onderwerp.

Mogelijke oorzaken

  • Sociaal isolement (bijv. door gevoel gediscrimineerd te worden)
  • Het hebben van een dichotoom wereldbeeld (bijv. gelovig / ongelovig, allochtoon / autochtoon)
  • Laag vertrouwen in politiek / democratische rechtsorde
  • Aanbod van radicaal gedachtegoed (via internet / van een persoon / op een ontmoetingsplek)
  • Psychische problematiek (zo zijn mensen met autisme gevoeliger voor radicale ideeën)

Inlees materiaal

Nu wil ik jullie vragen mee te denken aan uitvoerbare oplossingen voor dit complexe probleem.

Met welke beleidsmiddelen kunnen we radicalisering voorkomen?