De B.V. moet onder controle komen van de NGO's die ze steunt

De BV werkt nu in tegenstelling tot het oorspronkelijke doel, niet als organisatie voor het algemeen nut. De organisatie moet, bijvoorbeeld in samenspraak met de NGO's die ze steunt, vastleggen hoe Nederland er over 10-20-30 jaar uit moet zien (visie). En vastleggen wat haar rol daarin zal zijn (missie). Wat voor stappen ze daarvoor gaat zetten. De resultaten moeten elk jaar door deze NGO's worden goedgekeurd