'Best of both worlds'

Nederland hecht zeer aan het principe van evenredige vertegenwoordiging en kijkt zo nu en dan verafschuwd naar de onlogische verkiezingsuitslagen van landen met zo'n raar districtenstelsel. Toch is dat districtenstelsel ook niet zonder voordelen.

De band tussen kiezer en vertegenwoordiger neemt sterk toe. Zodra een kiezer op partij A stemt, verdwijnt die stem in een fractie van, laten we zeggen, 10 personen. Met geen enkele van die 10 heeft de kiezer een directe band. Een mailtje sturen om iets te vragen over het beleid van de partij, een bepaald belang aan te kaarten of iets anders blijft vaak lang onbeantwoord. Waarom? Omdat die 10 geen enkel belang hebben om jouw mailtje te beantwoorden. Je telt slechts voor één stem, en dat is op landelijk niveau niet zo heel veel. Maar zodra bijvoorbeeld regio Nijmegen wordt vertegenwoordigd door één Kamerlid, en jij kaart als Nijmeegse belangengroep voor ondernemers een bepaald belang aan, is het veel meer in het belang van diegene om daarop te reageren en er iets mee te doen, omdat een belangengroep zo 100 stemmen kan betekenen. Hierdoor is alleen al direct contact met een Kamerlid veel beter mogelijk, en zul je zo nu en dan ook je Kamerlid op straat zien of spreken. Kamerleden verdwijnen niet langer in een grote partijfractie in Den Haag, maar zijn mensen met een gezicht met wie je een discussie kunt voeren en wiens debat je kunt bijwonen op je lokale gemeentehuis tijdens verkiezingstijd.

Maar er is natuurlijk ook een nadeel: voor veel mensen in een district zal de vertegenwoordiger niet voor hun belangen opkomen. Rechtse kiezers en een linkse vertegenwoordiger, dat botst natuurlijk. Maar zelfs maakt het de band met de politiek voor hen sterker. De lokale partijafdeling zal natuurlijk proberen tijdens de volgende verkiezing het district te winnen, en daarvoor moet campagne worden gevoerd. Via die partijafdeling, die er veel belang bij heeft dat kiezers terecht kunnen met vragen en zorgen, hebben deze kiezers alsnog een band met de politiek, hoewel deze minder direct is.