Verschuift invloed van partij(bestuur) naar burger

Wanneer een partijbestuur het niet eens is met een kamerlid, kan het partijbestuur dreigen met het lager plaatsen op de kieslijst. Op die manier heeft een partijbestur (en de fractieleider) veel macht over kamerleden.

Wanneer het parlement bestaat uit via de kieslijst verkozen partijleden en direct verkozen districtvertegenwoordigers, kunnen de districtvertegenwoordigers zich verbaal afzetten tegen hun partij. Hierdoor wordt de macht van partijbesturen en fractieleiders beperkt en wordt de pluriformiteit van geuitte (en dus vertegenwoordigde) meningen in het parlement vergroot.