Meer investeren in het stabiliseren van probleemregio's

Mensen vluchten pas uit een land wanneer zij zich dusdanig bedreigd voelen, dat zij bereid zijn om alles wat ze hebben achter te laten. Hun huis, hun baan, familie, vrienden, hobbies... Kiezen om je land te verlaten is dus altijd het resultaat van leven in een zeer nare omgeving.

In plaats van volledig alle aandacht te richten op symptoombestrijding (het feit dat vluchtelingen bestaan) moeten we meer investeren in de oorzaak van het probleem, zoals de instabiliteit van een bepaalde regio. Wat er dan precies moet worden gedaan in een regio, hangt uiteraard af van de regio zelf.