Europa moet gaan zorgen voor veilige vervoersmogelijkheden

Hoe iemand ook tegenover de komst van grote aantallen vluchtelingen in Europa staat, een ding is zeker: niemand verdient het om te verdrinken of te stikken, zeker kinderen niet.

We kunnen het niet aan mensensmokkelaars overlaten om vervoer over zee en land te regelen. Goede bussen en boten zijn voor de Europese belastingbetaler bijna niet te merken, maar voor de vluchtelingen van onschatbare waarde. Laten we ervoor zorgen dat we het liefst morgen nog dit aspect van het probleem op deze manier aanpakken.