Doodstraf onder narcose voor zwaarste veelplegers

Geef de meest ernstige criminele veelplegers de doodstraf. Dat zeg ik als linkse kiezer. Die criminelen moeten al een aantal keer eerder veroordeeld zijn voor ernstige misdrijven. Daarmee wordt voorkomen, dat een onschuldige de doodstraf krijgt, door fouten in bewijsvoering en rechterlijke beoordeling.

Deelname aan georganiseerde misdaad, moet zwaar meetellen bij het bepalen van de straf, omdat de georganiseerde misdaad een risico kan vormen voor de stabiliteit van onze samenleving, op langere termijn, door ondermijning van de overheid en vermenging met de bovenwereld.

Geef de doodstraf onder volledige narcose, onder menselijke omstandigheden, om onnodig leed en angst bij de veroordeelden te voorkomen. Geef hen gelegenheid om rustig afscheid te nemen van hun familie en vrienden. En geef hen desgewenst al lang vooraf zware kalmerende medicatie.

Voorkom bij deze veroordelingen te hoge proceskosten door eindeloze beroepsprocedures. De veroordeelde mag wel één keer in hoger beroep gaan, en moet recht hebben op gratis juridische bijstand, als hij of zij dat zelf niet kan betalen.

Onderzoek zorgvuldig wetenschappelijk, wat de effecten zijn van de doodstraf op criminaliteit, op overheidskosten, en op andere aspecten van de samenleving. Kijk daarbij ook wetenschappelijk en genuanceerd naar de effecten van de (invoering van de doodstraf) in andere landen, ook in het verleden.

Weeg daarbij ook de vele andere factoren, die van invloed kunnen zijn op criminaliteitscijfers, zoals bijvoorbeeld inkomensverdeling, economische factoren, onderwijs, en verheerlijking van geweld in massamedia.

Het trekken van conclusies op basis van speculatie, ideologie en intuïtie, zonder daarbij experimentele waarnemingen te betrekken, is onwetenschappelijk. Meten is weten.

Voor de slachtoffers.