Geef mensen in nood de mogelijkheid om een hulpvraag-procedure via internet te doen.

Iedereen heeft toegang tot internet of kan redelijk gemakkelijk toegang krijgen tot internet. Creeer naast de huidige asielprocedure de mogelijkheid voor ieder die zich naar eigen inzicht in een levensbedreigende situatie bevindt om een hulpverzoek online te doen. De hulpvraag wordt beoordeeld net zoals nu elke individuele asielaanvraag wordt beoordeeld, met dat verschil dat het

  1. online gebeurt dus sneller kan gaan dan wanneer men op hachelijke wijze moet vluchten en wachten
  2. Elke hulpvraag gehonoreerd kan worden ongeacht de aard van de levensbedreigende situatie.
  3. Bij erkenning van levensbedreiging moet er direct concrete hulp komen.
  4. Wanneer mogelijk zou de hulp ter plaatse geboden moeten worden
  5. Het honoreren van het hulpverzoek zou mede af moeten hangen van motivatie en bereidheid tot participatie van de hulpvrager. Iedere hulpvrager moet met hulp van de hulpverlener concreet inzicht en een plan hebben hoe de levensbedreigende situatie afgewend en verbeterd kan worden.
  6. Identificatie, voorkomen van meerdere hulpverzoeken door 1 persoon en anonimiteit is technisch gemakkelijk op te lossen met een online hulpprocedure. 7.de online procedure mag een maximale beperkte periode in beslag nemen. In geval van onduidelijkheid geldt voor de hulpvrager het voordeel van de twijfel. Het hulpverzoek wordt dan in een veilige omgeving onderzocht.