Coalitievorming openbaar maken middels directe democratie

De huidige politieke structuur maakt, dat er na de verkiezingen geen enkel toezicht meer is op de vorming van een regering. Dit gebeurt via achterkamertjes door de partijen onderling. Dit zorgt ervoor dat men met een minimale meerderheid van 51% kan bepalen welke richting het land neemt. Deze meerderheid verdeelt immers het beschikbare aantal ministeries onder elkaar. Hiermee negeren zij effectief de overige 49% van de bevolking.

Zou het niet beter zijn om de coalitievorming over te laten aan de bevolking? Ik stel voor om de coalitievorming uit handen van de partijen te nemen en over te dragen aan de verkiezingsuitslag.

##Concreet:

  1. Elke partij neemt in het verkiezingsprogramma een wensenlijstje op van welke ministeries zij willen besturen en welke mensen zij op welke post zouden willen zien (minister, staats-secretaris, etc.)

  2. Op basis van de verkiezingsuitslag worden vervolgens de verschillende ministeries toegewezen aan de deelnemende partijen.

  3. De winnaar mag als eerst een ministerie uitkiezen, met de vooraf aangegeven minister tot gevolg. Zij leveren ook de minister-president. Nummer twee kiest hierna een ministerie, en zo verder. net zolang totdat alle partijen een ministerie hebben gekozen. Als er meer ministeries zijn dan partijen, begint men weer bij nummer één uiteraard.

  4. Met één enkele limitatie: Een partij moet minstens 5% van de stemmen hebben behaald (en dus een fatsoenlijk draagvlak hebben onder de bevolking) om deel te mogen nemen in de regering. Dit, om te voorkomen dat splinterpartijen ministeries krijgen toegewezen.

Op deze manier komt er een regering tot stand die 90% tot 95% van de bevolking vertegenwoordigt. Onder leiding van de minister-president dienen zij vervolgens 4 jaar het land.