Afschaffen Eerste Kamer

De Eerste Kamer is ouderwets en moet worden afgeschaft.

Het Nederlandse parlement (de Staten-Generaal) bestaat uit twee 'kamers': de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. De Tweede Kamer is onze direct gekozen volksvertegenwoordiging, en doet wetsvoorstellen, kan voorstellen doen om een wetsvoorstel aan te passen, en controleert het kabinet. De Eerste Kamer kiezen we niet direct, maar wordt gekozen door de Provinciale Staten. De Eerste Kamer kan geen wetsvoorstellen doen of voorstellen doen om een wetsvoorstel aan te passen, maar kan alleen voor of tegen een wet stemmen die al door de Tweede Kamer is goedgekeurd. De bedoeling hiervan is een soort van remmende werking, dat de Grondwet en minderheden beschermd worden.