Zakenkabinet

Namens de koning is de minister president de “regeringsleider”. Alle ministers moeten per definitie lid zijn van een politieke partij. Al dat soort (club-) lieden maken slechts 1 procent van de bevolking “het volk” uit. Van vakkundige ministers wordt -getuige alle relevante hedendaagse onderwerpen- allesbehalve blijk gegeven; derhalve ook aan “inflatie” onderhevig met het gevolg een rariteitenkabinet voor de komende jaren.(?) De mogelijke optie nu is om schoonschip te maken daarvoor is een operationele en slagvaardige Republikeinse Partij van essentieel belang. Juist nu in deze tijd waarin de boel jaar na jaar volledig verkwanseld blijkt te zijn. Daar gaat niemand het land mee uit de slop trekken. Dat alles vraagt om adequate terzake gespecialiseerde vakkundige (zaken-) mensen. Gezien het tanende draagvlak voor het koningshuis is daarvoor de tijd meer dan ooit rijp.