Het stikstofprobleem: Hoe moeten we stikstof reduceren?

Wat is het probleem

Door ons dichtbevolkte land, stoten we erg veel reactief stikstof (NOx en Ammoniak) uit. Dit zorgt voor bodemverzuring, waardoor veel (zeldzame) planten zullen sterven. Daarnaast zullen sommige planten (zoals bramen, grassen en brandnetels) de boel gaan overwoekeren. Zo ontstaat er een monocultuur van planten. Dit heeft weer een grote impact op bloemen, vlinders en bijen - en daardoor op den duur ook weer dieren en planten die daaraan afhankelijk zijn. Daarom trekt de Raad van State aan de noodrem, en stelt dat we ons moeten houden aan de Europese Natuurbeschermingswet.

Maar een hoge concentratie reactief stikstof heeft nog meer effecten:

 • NOx draagt bij aan fijnstof in de lucht, waardoor meer mensen
 • NOx is een broeikasgas
 • NOx tast de ozonlaag aan

Waar komt het vandaan

Dus we moeten minder stikstof uit gaan stoten. Ongeveer 60% komt uit de landbouw, 15% door transport en nog 15% uit huishoudens.

Wat doen we al

Bekijk de volledige lijst hier

 • Boeren moeten emissierechten kopen om stikstof uit te stootten
 • We rijden 100 op de snelweg (ca. 20% minder stikstof dan als je 120 / 130 rijdt)
 • Minder eiwit in veevoer. Dan komt er minder ammoniak in de uitwerpselen van de dieren.
 • Overheid koopt boerderijen op die willen stoppen
 • Subsidies voor stalverduurzaming
 • Coaches en regiobijeenkomsten om boeren te adviseren

Er zijn ook wat maatregelen teruggedraaid / niet doorgevoerd:

 • Extern salderen mogelijk voor veehouders. Dit betekent dat boeren die stoppen hun stikstofcertificaten kunnen verkopen.
 • Geen vergunningsplicht voor beweiden en bemesten. Boeren hoeven geen vergunning aan te vragen voor beweiden en bemesten. Dat heeft het kabinet afgesproken met de provincies.
 • FinanciĆ«le hulp voor boeren die willen extensiveren of omschakelen naar kringlooplandbouw. Boeren die willen extensiveren of willen omschakelen naar kringlooplandbouw, kunnen in de toekomst gebruikmaken van een omschakelprogramma

Denk mee

En nu de vraag aan jou: wat kunnen we doen om de stikstofuitstoot te verminderen? Deel hieronder jouw idee!