Hoe kan de politie criminaliteit opsporen zonder te discrimineren?

Het is voor politieagenten lastig om criminaliteit op te sporen. In dat proces heersen er een aantal biassen waardoor agenten, ondanks goede training en voorlichting soms inschattingsfouten kunnen maken. Lees hier meer over. Zulke denkfouten kunnen vervelende consequenties hebben voor mensen die (onterecht) worden aangehouden.

Onlangs werd bijvoorbeeld rapper Typhoon aangehouden omdat "zijn profiel niet matcht bij zijn dure auto". In dat geval werd Typhoon gediscrimineerd op basis van zijn huidskleur. Later gaf de politie toe dat er een fout is gemaakt, namelijk 'etnisch profileren', wat in strijd is met de grondwet. Hoewel dit verboden is, komt het regelmatig voor en is het zeer nadelig voor zowel het slachtoffer als de politieagent in kwestie. Er moet een systeem bedacht worden waarmee de politie criminaliteit kan opsporen zonder te discrimineren.

Hoe kan de politie criminaliteit opsporen zonder te discrimineren?