Invoeren diversiteitsquotum

Hallo,

Ik zat het partijprogramma van de politieke partijen BIJ1 (Sylvana Simons) en DENK te lezen. Daarin las ik over het willen invoeren van een “diversiteitsquotum”. Dit is een wetsvoorstel dat van bedrijven eist dat een bepaald percentage van hun personeelsbestand uit “diverse mensen” moet bestaan. Bedrijven die hier niet aan voldoen moeten na een waarschuwing een geldboete krijgen.

Om deze wet goed te kunnen handhaven, is het nodig dat de overheid weet welke staatsburgers "divers" zijn en welke "niet-divers". Als de overheid een geldboete wil uitschrijven aan bedrijven met te weinig "diverse" werknemers, dan moet de overheid precies kunnen aantonen welke medewerkers "divers" en welke "niet-divers" zijn.

In de praktijk zou het diversiteitsquotum een situatie kunnen voortbrengen zoals in het voorbeeld hieronder:

=============

Het jaartal is 2022 en het diversiteitsquotum is vorige maand als nieuwe wet aangenomen. Het is vanaf nu bij wet verplicht voor elk bedrijf om ervoor te zorgen dat het personeelsbestand voor ten minste 10% uit "diverse mensen" bestaat. Bedrijven die hier niet aan voldoen, krijgen een geldboete.

Het bedrijf ABC is gevestigd in Rotterdam en het gehele personeelsbestand bestaat uit niet-diverse mensen. Het bedrijf groeit en er is een nieuwe werknemer nodig. Naar aanleiding van hun vacature komen er twee sollicitanten langs op kantoor. De ene sollicitant is een niet-divers mens en de andere sollicitant is een divers mens. Beide sollicitanten beschikken over dezelfde kwalificaties en hebben dezelfde werkervaring. Het is een moeilijke keuze voor het bedrijf, want beide sollicitanten zijn precies even goed.

Iemand van de HR-afdeling zegt: “Vorige maand is het diversiteitsquotum als wet aangenomen. Ons personeelsbestand bestaat momenteel volledig uit niet-diverse mensen en we zijn bij wet verplicht om 10% diverse mensen in dienst te hebben. We hebben nu de keuze uit een diverse sollicitant en een niet-diverse sollicitant. Het diversiteitsquotum verplicht ons nu om de diverse sollicitant aan te nemen en de niet-diverse sollicitant te weigeren, want anders krijgt ons bedrijf een geldboete.”

Later die dag ontvangt de diverse sollicitant het goede nieuws dat hij is aangenomen en de niet-diverse sollicitant ontvangt de boodschap dat de keuze niet op hem is gevallen omdat er al te veel mensen van zijn bevolkingsgroep bij het bedrijf ABC werken.

=============

Momenteel is het diversiteitsquotum nog in strijd met artikel 1 van de grondwet, want het wil via de wet discriminatie tegen niet-diverse mensen afdwingen. Maar dit is makkelijk op te lossen is door een sterretje achter artikel 1 te zetten waarmee je naar de kleine lettertjes van de grondwet verwijst waarin je opneemt dat artikel 1 niet geldt voor niet-diverse mensen.

Wat ik zelf erg interessant vind aan het diversiteitsquotum is hoe de Nederlandse wet zou kunnen bepalen wie divers is en wie niet. Een paar manieren die ik kan bedenken hiervoor zijn:

  • Willekeur: Ik vind dat jij er divers uit ziet en jij niet.
  • Afkomst: Zijn de voorouders van je beide ouders al 5 generaties of langer Nederlands staatsburger, dan ben je niet divers.
  • Huidskleur: Lijkt de kleur van jouw huid op 1 van de kleuren in deze kleurenwaaier, dan ben je divers. Anders ben je niet divers.
  • Verplicht DNA-onderzoek door de overheid voor elke Nederlandse staatsburger.
  • Een combinatie van de bovenstaande opties.

Om het diversiteitsquotum te kunnen handhaven zal de overheid voor elke Nederlandse staatsburger in een persoonsgegevensadministratie moeten bijhouden of een betreffende burger divers of niet-divers is.

En als bedrijven geldboetes gaan krijgen als ze niet aan het diversiteitsquotum voldoen, dan is het voor de HR-afdelingen van bedrijven ook belangrijk dat ze per sollicitant kunnen opzoeken of sollicitanten divers of niet-divers zijn. Het zou tijdens sollicitatie-gesprekken bijvoorbeeld erg handig zijn als er in het paspoort van de sollicitant is aangegeven of de persoon divers of niet-divers is. Dan kan een bedrijf voorkomen dat ze per ongeluk een niet-diverse medewerker aannemen.

Wat zijn jullie gedachtes hierover?

Wat is volgens jullie de beste manier om te bepalen of iemand divers of niet-divers is?

Hoe kan de overheid het beste bijhouden wie wel en niet divers is? In het paspoort vermelden of is een vermelding in de gemeentelijke basisadministratie voldoende?

Is een diversiteitsquotum van 10% voldoende of zou 30% beter zijn?