Hoe kan het probleem hondenpoep overlast worden aangepakt in Nederland?

Er is veel last van hondenpoep in woonwijken en in de centra. Hoe kan dit worden opgelost?