Hoe kunnen werkgevers bijdragen aan de gezondheid van werknemers?

  • De schade die Nederland lijdt door werkgerelateerde stress en beroepsziekten is significant, en groeit hard: het stressgerelateerde verzuim lag in het eerste half jaar van 2014 maar liefst 8 x hoger dan in 2009, blijkt uit een analyse van arbodienst ArboNed.

  • Over 2012 gemeten zijn de totale kosten van psychisch verzuim 2,2 miljard euro, becijferde TNO eind oktober.

Plaats en onderbouw een concreet idee voor overheidsbeleid waardoor werkgevers kunnen bijdragen aan de gezondheid van werknemers.