Maatregelen tegen ongewenste omgangsvormen op het werk

Maatregelen ongewenste omgangsvormen zoals pesten, seksuele intimidatie, geweld en agressie komen veel voor op het werk. In de wet is vastgelegd dat werkgevers verplicht zijn hun werknemers te beschermen, maar ondanks dat komt het nog altijd veel voor.

Bedrijven met een agressiebeleid hebben maatregelen getroffen zoals:

  • klachtencommissie
  • vertrouwenspersoon
  • in- en uitstroom van minderheidsgroepen binnen de organisatie
  • voorlichtingen over ongewenst gedrag
  • het veranderen van de organisatiecultuur

Is er op uw werk ook zo'n agressiebeleid, wat zijn de maatregelen en in hoeverre zijn u en uw collega's daarvan op de hoogte? Of heeft u nog andere ideƫen om ongewenste omgangsvormen terug te dringen? Deel hier uw idee!