Nationale feestdagen

Nederland kent elf officiële feestdagen. Twee daarvan vallen standaard op een zondag, en zijn dus per definitie vrij. De overige dagen zijn voor scholieren vrij, maar voor werknemers is dit afhankelijk van het CAO. 5 mei is bijvoorbeeld volgens veel CAO's maar een keer per vijf jaar een vrije dag.

Acht van de feestdagen hebben een christelijke achtergrond. Van Kerst en van Pasen zou je kunnen zeggen dat ze onderdeel van de Nederlandse cultuur zijn geworden. Ze worden namelijk ook breed gevierd buiten de christelijke gemeenschap.

Er lijkt een verbeterslag mogelijk te zijn in de keuze voor nationale feestdagen. Een groot deel van de Nederlanders heeft weinig binding met veel van deze dagen, vooral met de christelijke feestdagen zonder culturele waarde. Dit terwijl er een hoop dagen zijn die door groepen worden gevierd, maar die niet officieel vrij zijn. Denk aan Suikerfeest of Keti Koti (afschaffing slavernij).

Welke wijzigingen kunnen ervoor zorgen dat nationale feestdagen daadwerkelijk nationaal zijn, en dus tot de verbeelding spreken van een grotere groep Nederlanders?