Wat is de beste locatie om in Nederland te experimenteren met het basisinkomen?

Als we een gegarandeerd basisinkomen willen krijgen in Nederland, is het belangrijk om eerst te onderzoeken wat de effecten zullen zijn op menselijk gedrag. Blijven mensen werken? Worden ze gelukkiger of niet? Wat is de invloed op de economie? Dergelijke vragen zijn al eerder beantwoord in andere landen, maar culturele verschillen tussen landen kunnen er voor zorgen dat de uitwerking anders is in Nederland.

Het zou wenselijk zijn als de nationale overheid een bedrag beschikbaar stelt om een onderzoek te doen naar de effecten van een basisinkomen. Om dit niet te duur te maken (wat al snel gebeurt, zeker als het een vrij langdurig onderzoek is), kunnen er slechts een beperkt aantal mensen aan meedoen. We zouden een loting kunnen doen om een aantal mensen een basisinkomen te geven en hen te onderzoeken, maar dan kan je niet goed onderzoeken wat de effecten zijn op de maatschappij als geheel. Als jij wel een basisinkomen krijgt, maar jouw buren en vrienden niet, zal je je misschien anders gaan gedragen dan als iedereen in je omgeving meedoet.

De ideale locatie voor dit onderzoek is een soort mini-versie van de Nederlandse maatschappij. Hoe beter de locatie representatief is voor heel Nederland, hoe waardevoller de onderzoeksresultaten zijn. Er moeten rijke, arme, hoog opgeleide, laag opgeleide, dikke, dunne, jonge en arme mensen wonen.

Dus nu de vraag: wat is de meest geschikte locatie in Nederland om het basisinkomen in te testen?