Klimaatvoordelen,schone lucht, lagere ziektekosten

Door het plaatsen van zonnepanelen zal de luchtvervuiling afnemen en daardoor de gezondheid van de bevolking toenmen.