Lagere schade- en opruimkosten

De maatschappelijke kosten door vuurwerk worden geschat op 60 miljoen tot 1 miljard euro. Dat komt door branden, lichamelijk letsel en vandalisme. Door het vuurwerk alleen in bepaalde gebieden toe te staan wordt de hoeveelheid en spreiding van afval beperkt en wordt het risico op een brand geminimaliseerd.