Beter voor het milieu

Nu een groot deel van de Nederlandse inwoners zich meer zorgen maken om het milieu en bewuster om willen gaan met het milieu, zou een verkleind en gecontroleerd vuurwerkgebied een passend initiatief zijn.

Volgens [Milieucentraal] (https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/spullen-en-diensten/vuurwerk/) , bevat vuurwerk veel schadelijke stoffen; bijvoorbeeld koper, wat schadelijk is voor planten en dieren. Als vuurwerk een langere tijd op de grond blijft liggen, kan het zich vermengen met bodem- en oppervlaktewater. Berekend is dat 18% van het koper in oppervlaktewater ter gevolge is van het afsteken van vuurwerk. Zaak is dus om vuurwerk zo spoedig mogelijk op te ruimen.

Wanneer er een gecontroleerd vuurwerk gebied is, komt het vuurwerkafval grotendeels in dat gebied terecht. Dit zorgt ervoor logischerwijs voor dat het opruimen van het afval sneller gaat.