De zonnepanelen zijn te duur Kijk bij huur woningen, daar zijn geen panelen

Veel huurders zien het nut van deze zonnepanelen maar twijfelen, van de huurder wordt verwacht dat ze doorstromen.