Milieuvervuiling

Consumentenvuurwerk is verantwoordelijk voor hoge uitstoot van zware metalen zoals barium, antimoon en strontium. Deze zijn giftig voor planten en dieren.