Waardevol bij training

Beelden die worgen geschoten tijdens complexe en lastige situaties kunnen fungeren als waardevol lesmateriaal voor de training van nieuwe agenten. Zo kan de agent op een realistische, veilige en betaalbare manier leren hoe er wel of juist niet gehandeld moet worden.