Schept duidelijkheid bij conflicterende verklaringen

Er kan conflict zijn in de verklaringen van getuigen en agenten over voorgedane feiten. Het wordt dan een welles / nietes discussie, waarbij het lastig is om te weten wie van de twee de waarheid spreekt. Een video-opname zou bewijs aan kunnen dragen om duidelijkheid te bieden.