Verminderen van gevaar van verminking door het afsteken te centreren.