Onontkoombare geluidshinder en dampen

Veel mensen storen zich aan de plotse, harde klappen en schadelijke dampen. Doordat het vrijwel overal mag worden afgestoken, is het hen niet mogelijk om aan het vuurwerk te ontkomen. In het bijzonder mensen met gehoorafwijkingen zoals hyperacusis, of mensen met een trauma ( PTSS) kunnen veel last van de knallen hebben.

Als we vuurwerk afsteken alleen in bepaalde gebieden toestaan, krijgen deze mensen de vrijheid om het vuurwerk te ontlopen.