Maak kindervaccinaties verplicht

Zo'n 5 procent van de ouders in Nederland kiest er voor hun kroost niet te vaccineren. Hoewel dit een kleine groep is gaat het hier toch om tienduizenden kinderen die niet alleen zelf nodeloos aan gevaarlijke ziektes worden blootgesteld, maar ook door vermindere kudde-immuniteit andere kinden in gevaar brengen. Recente uitbraken van polio in de biblebelt en mazelen in de VS hebben al aangetoond wat voor risico's vaccinatieweigering met zich meebrengt.

Ik stel daarom voor om kindervaccinaties verplicht te maken, door middel van een dwangsom voor elke dag dat een kind niet is ingeënt.