Laat mensen met hogere inkomensgroepen minder belasting betalen.

Er wordt hier in Nederland gezegd dat iedereen gelijke rechten heeft en gelijk behandelt moet worden. Maar dan zou het draagkrachtbeginsel afgeschaft moeten worden, zodat iedereen gelijke inkomensbelasting betaalt.