Vroeg en voorschoolse educatie gratis beschikbaar maken

In Amsterdam is onderwijs voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar gratis beschikbaar. Dit is speciaal ontwikkeld voor kinderen met een taalachterstand.

"De voorschool is een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf waar gewerkt wordt met een speciaal educatief programma. Er is veel aandacht voor taal en de sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling. De kinderen tekenen, zingen, spelen buiten, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar.

De groepen bestaan uit maximaal 16 kinderen. De lokalen zijn aantrekkelijk ingericht met speelhoeken met verschillende thema's. De kinderen gaan 2 of 4 dagdelen, verdeeld over ochtenden en middagen, naar de voorschool.

De voorschool werkt altijd samen met een basisschool. Het programma en de werkwijze van de voorschool sluit aan bij het programma en de werkwijze in groep 1 en 2 van de basisschool. Dit maakt de overgang naar de basisschool voor uw kind makkelijker."

Ik stel voor om dergelijke onderwijsvormen vanuit het rijk te financieren, zodat het in alle gemeenten beschikbaar wordt.