Monetair systeem gebaseerd op energie

Als wij de Club of Rome denktank mogen geloven dan zijn er fundamentele problemen met ons huidige monetaire systeem, zoals bepleit in Money and Sustainability - the missing link. Één van de kernproblemen is het fiat geldsysteem, met onder andere de eigenschap dat deze geldsoort zijn waarde slechts ontleent aan het "idee" dat dit waarde heeft. Als wij nou een monetair systeem zouden opzetten waarbij de waarde van geld gebaseerd is op een universele waarde zoals energie (in Joules bijvoorbeeld), dan lossen we daarmee een fundamenteel probleem op.