Abortus na een NIPT-test moet verboden worden

Vanaf 1 april 2014 kunnen vrouwen met een verhoogde kans op een kind met trisomie (een afwijking in de chromosomen) deelnemen aan een onderzoek die NIPT-testen uittest. Wanneer er uit deze test komt dat een kind trisomie bevat, kan de moeder besluiten abortus te plegen. Het doel van dit onderzoek is om te kijken hoe deze NIPT-testen in de praktijk voor iedereen werken. Vanuit die omstandigheid is vanaf 16 maart 2016 het tv-programma ‘De laatste Downer’ op tv. In dit tv-programma wordt onderzoek gedaan naar hoe er wordt omgegaan met de NIPT-test en of er nog ruimte is in deze wereld wanneer je een imperfectie hebt. Is het ethisch verantwoord om kinderen te selecteren op een afwijking?