Studieschuld niet meerekenen bij hypotheekaanvraag

Studenten ontkomen tegenwoordig bijna niet meer aan een studielening om hun studie, woonruimte en leefkosten te dekken. De basisbeurs is omgezet naar een (sociaal) leenstelsel en de kosten van woonruimte en levensonderhoud zijn gestegen waardoor de meeste studenten moeten werken en / of lenen naast hun fulltime studie. Niets mis met werken natuurlijk, maar dat gaat bij veel studies lastig. Denk bijvoorbeeld aan artsen in opleiding die maandenlang 40 uur per week stage lopen.

Op zich is het leenstelsel behoorlijk sociaal, want "een oud-student hoeft maximaal 4 procent van het inkomen boven het minimumloon uit te geven aan terugbetaling van de lening. Is na 35 jaar de lening niet afgelost, dan wordt het restant kwijtgescholden." - aldus Minister van Engelshoven.

Maar na een studie ontstaat er toch een probleem als je een huis wil kopen. Hypotheekverstrekkers nemen studieschuld namelijk mee in hun berekening. Een flinke studieschuld zorgt ervoor dat je veel minder hypotheek kunt krijgen.

Dat lijkt logisch, omdat hypotheekverstrekkers hun risico's willen beperken. Bedenk dat een groot deel van het spaargeld van Nederlanders in hypotheken zit. Als mensen hun hypotheek niet kunnen betalen kan een crisis ontstaan waardoor het spaargeld van Nederlanders risico loopt. En dat wil niemand.

Maar het systeem van studieschuld in Nederland is sociaal, want als je het niet kunt terugbetalen, dan hoeft het niet. Daar zal de bank dus geen last van hebben.

In de huidige situatie zorgt dit systeem voor toenemende ongelijkheid omdat starters met een studieschuld minder kans hebben om een woning te kopen.

De overheid zou beleid moeten maken waarbij hypotheekverstrekkers een studieschuld niet mogen meerekenen bij de bepaling van het maximaal te lenen bedrag voor de aankoop van een eerste woning.