Dividendbelasting opnieuw invoeren

Dividendbelasting is belasting over winstuitkering (dividend) van bedrijven. Momenteel bedraagt dit nog 15%, maar vorige maand is een wet aangenomen die dit afschaft. Nederlandse beleggers kunnen dit verrekenen met inkomstenbelasting, dus het afschaffen maakt voor hen niets uit, maar het afschaffen is wel belangrijk voor beleggers uit het buitenland.

De afschaffing staat gepland voor 2020, maar moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

Dividendbelasting levert de staat meer dan een miljard per jaar op en gaat vooral ten koste van rijke beleggers. Zo'n regeling afschaffen lijkt mij daarom niet verstandig.

Daarom hier alvast een voorstel om de dividendbelasting opnieuw in te voeren.