Belasting op mineraalwater, sappen en frisdrank verhogen

Door de verruiming van de schenkingsvrijstelling naar 100.000 euro (ofwel: rijke mensen mogen een ton schenken zonder daar belasting over te betalen) is er een gat van 90 miljoen in de begroting ontstaan. Om dat te dichten stelt het kabinet nu voor om de belasting op frisdrank, mineraalwater en sappen te verhogen. Opmerkelijk is dat vooral de belastingen op mineraalwater en sappen worden verhoogd; ze worden gelijkgetrokken met die van cola en andere softdrinks.

Ofwel: het gaat niet om het verbeteren van de gezondheid.

Wat vinden jullie hiervan?