Laat ouders meer belasting betalen

VOORSTEL

De kinderbijslag moet worden afgeschaft. Want ik vind het oneerlijk, dat belastingbetalers zonder kinderen, moeten meebetalen aan de kinderen van anderen.

Ik stel ook voor, dat ouders van kinderen tot 18 jaar, gemiddeld meer inkomstenbelasting moeten betalen, dan mensen zonder kinderen in die leeftijd. Jonge kinderen en tieners kosten de overheid namelijk bijzonder veel geld aan onderwijs.

Een andere mogelijkheid zou zijn, om ouders een inkomensafhankelijke bijdrage te laten betalen voor het onderwijs van hun kinderen, maar dat is geen plan, waarover je stemt, bij dit voorstel.

Ik vind ook dat we moeten streven naar sterke inkomensnivellering, uit oogpunt van rechtvaardigheid. (Want mensen verschillen sterk in hun aangeboren capaciteiten en gezondheidssituatie.) Maar ook dat valt niet onder het voorstel, waarvoor je bij dit onderwerp stemt.

TOELICHTING

De totale overheidsuitgaven zijn in Nederland in 2018 277 miljard. Daarvan gaat 35,4 miljard naar onderwijs, cultuur en wetenschap. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/miljoenennota-rijksbegroting-en-troonrede/overheidsfinancien-2018-in-beeld

Tarieven kinderbijslag: https://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/betaling/hoeveel_kinderbijslag_krijgt_u/

Ik stem links.