Het onderwijs heeft te veel macht, het discrimineert en is te beperkt om leerlingen te kunnen dienen.

Het onderwijs is te beperkt en te theoretisch om het latere praktische leven van leerlingen te kunnen dienen.

Dat theoretisch onderwijs geeft voordeel aan theoretisch aangelegde kinderen en nadeel aan praktisch aangelegde kinderen. Daarmee is het onderwijs een discriminerend instituut.

"Doe goed je best op school, anders krijg je later minder salaris." Dit is een dreigement waarmee alle kinderen en hun ouders te maken krijgen.

De overheid heeft van het onderwijs een monopolie gemaakt die te veel macht heeft.

Doet een kind het goed binnen het theoretische onderwijs, dan is dat kind theoretisch. De houding dat die kinderen intelligent zijn klopt niet. Dus worden deze kinderen voorgelogen. Praktisch aangelegde kinderen krijgen op school niets aangeboden en reageren slecht op het theoretisch aanbod. Deze kinderen krijgen te horen dat ze dom en minderwaardig zijn. Dat is kindermishandeling.

Kortom: kinderen staan in dienst van het onderwijs en dus van de overheid. Mijn voorstel is om dit om te draaien. Stel het onderwijs in dienst van kinderen.