Onafhankelijke controle zorgkosten

In het licht van de recente oproer over de afbraak van het medisch beroepsgeheim, stel ik voor om deze wetten terug te draaien en een onafhankelijk overheidsorgaan op te richten welke het doel draagt om fraude op te sporen.

Dit orgaan zal van de verzekeraar een verzoek ontvangen met de bijbehorende verzekeringsgegevens en deze vergelijken met wat in het patiëntendossier beschreven staat. Op basis hiervan geeft het nieuwe orgaan haar advies aan de verzekeraar op basis waarvan volgende stappen ondernomen kunnen worden.